anh dep giang sinh

Đây là bộ wallpaper anh dep giang sinh dành cho AE
Các bạn download anh dep giang sinh: Gồm 182MB gồm 228 picture với 3 thư mục:
- 1 thư mục chọn lọc nhiều độ phân giải màng hình khác nhau
- 1 thư mục độ phân giải là 1600x1200
- 1 thư mục độ phân giải là 1920x1200

Link ở mediafire nên không bao giờ die nhé.
0 comments:

Đăng nhận xét