Chuyên Cung Cấp
- GEL LẠNH XOA BÓP ARCTIC ICE ANALGESIC .
- Đá Perlite Cách âm Cách nhiệt, sx bê tông nhẹ, lọc nước..
- Ván Ép giả gỗ cho bể bơi , tiểu cảnh sân vườn chống nước..
- Dầu Gội head&shouders nhập khẩu của mỹ.
Lh: 0901.455.789 (Mr.Dũng)

Từ điển tiếng Anh chuyên ngành cơ khí

Từ điển tiếng Anh chuyên ngành cơ khí
Từ điển tiếng Anh chuyên ngành cơ khí


Angle .................................................. Dao phay góc

Annular saw: ....................................... cưa vòng

Auxilary cutting edge = end cut edge .. lưỡi ct ph

Auxilary flank ..................................... mt sau ph

Auxiliary clearance angle ..................... góc sau ph

Auxiliary plane angle ........................... góc nghiêng ph (j1)

Basic plane ......................................... mt phng đáy (mt đáy)

Blade spring: ....................................... lò xo lá

Board turning tool .............................. dao tin tinh rng bn.

Boring tool ......................................... dao tin (doa) l

Bow saw: ............................................ cưa lng

Built up edge (BUE) l............................ o dao

Các loi dao ct bng thép dng c ( giy, tôn, băm g, ct kim loi ): tên chung là tool-steel cutting tool, còn c th tng dao thì nhiu lm....

Camshaft:............................................ trc cam

Chamfer tool ...................................... dao vát mép

Change gear: ....................................... hp s, hp tc đ, hp chy dao (máy công c)

Chief angles ....................................... các góc chính

Chip ................................................... Phoi

CHú ý: ................................................. mnh hp kim đa cnh được gi là insert

Circular saw: ........................................ cưa đĩa

Clearance angle: .................................. góc sau

Clock spring:........................................ lò xo đng h

Conecting rod: .................................... thanh truyn

Cross feed .......................................... chy dao ngang

Cutter: ................................................ dao ct, dng c ct

Cutting angle ...................................... góc ct (d)

Cutting fluid = coolant ......................... dung dch trơn ngui

Cutting forces ..................................... lc ct

Cutting –off tool, parting tool .............. dao tin ct đt

Cutting plane ...................................... mt phng ct (mt ct)

Cutting speed ..................................... tc đ ct

Cutting tool: ........................................ dao ct, dng c ct

Cylindrical milling cutter ...................... Dao phay mt tr

Milling cutter....................................... Dao phay

Depth of cut ....................................... chiu sâu ct

Disc spring:.......................................... lò xo đĩa

Disk-type milling cutter ....................... Dao phay đĩa

Dove-tail milling cutter ........................ Dao phay rãnh đuôi én

Drill: .................................................... Mũi khoan

driveshaft: trc láp (cái này không chc lm vì t láp là t th h hay dùng, không phi t k thut chính thng, nh anh em bên ô tô giúp đ thêm)

End mill .............................................. Dao phay ngón

exhaust valve: ..................................... xu páp x

Face ................................................... mt trước

Face milling cutter .............................. Dao phay mt đu

Facing tool .......................................... dao tin mt đu

Feed rate ........................................... lượng chy dao

Finishing turning tool .......................... dao tin tinh

Flank .................................................. mt sau

Form relieved cutter ........................... Dao phay ht lưng

Form-relieved tooth ........................... Răng dng ht lưng

Gang milling cutter ............................. Dao phay t hp

gear shaft: .......................................... trc bánh răng, xem thêm các link sau

Gear:................................................... bánh răng

Gearbox:............................................. hp s

File...................................................... Giũa

gudgeon pin: ....................................... cht piston

Hack saw :............................................ cưa tay (đ ct kloi)

Hand saw: ........................................... cưa tay

Hard-alloy cutting tool: ........................ Dao ct bng hp kim cng, hoc Hard alloy cutting tool

Helical tooth cutter ............................. Dao phay răng xon

High speed steel (HSS): ....................... Thép gió

High Speed Steel Cutting Tool: ............. dao ct bng thép gió

inlet valve: .......................................... xu páp np

Inserted blade .................................... Răng ghép

Inserted-blade milling cutter ............... Dao phay răng ghép

Jack saw: ............................................. cưa x

Key-seat milling cutter ........................ Dao phay rãnh then

lathe tool ........................................... Dao tin

leaf spring:........................................... nhíp (ô tô)

Left/right hand cutting tool .................. dao tin trái/phi

Lip angle ............................................. góc sc (b)

Longitudinal feed ............................... chy dao dc

Machined surface ............................... b mt đã gia công

Main cutting edge = Side cut edge ...... lưỡi ct chính

Main flank .......................................... mt sau chính

Metal saw: .......................................... cưa kim loi

Motor saw: ......................................... cưa máy

Nose .................................................. mũi dao

Nose radius ........................................ bán kính mũi dao

Pin: ..................................................... cht (nói chung)

Plain milling cutter .............................. Dao phay đơn

Plane approach angle ......................... góc nghiêng chính (j)

Plane point angle................................. góc mũi dao (e)

Pointed turning tool ........................... dao tin tinh đu nhn

Profile turning tool ............................. dao tin đnh hình

Rake angle .......................................... góc trước

Righ-hand milling cutter ...................... Dao phay răng xon phi

Roughing turning tool ......................... dao tin thô

Saw .................................................... Cưa

Section through auxiliary plane ........... thiết din ph

Section through chief plane ................ thiết din chính

Shank-type cutter .............................. Dao phay ngón

Single-angle milling cutter ................... Dao phay góc đơn

Sliting saw, circular saw ....................... Dao phay ct đt

Slot milling cutter ................................ Dao phay rãnh

Spiral spring: ....................................... lò xo xon

Spring: l............................................... ò xo

Stagged tooth milling cutter ................ Dao phay răng so le

Straight turning tool ............................ dao tin đu thng

Tap: .................................................... ta rô

Thread tool ........................................ dao tin ren

Threading die: ..................................... bàn ren

Three-side milling cutter ..................... Dao phay dĩa 3 mt ct

Tool ................................................... dng c, dao

Tool life .............................................. tui th ca dao

T-slot cutter ....................................... Dao phay rãnh ch T

Twist drill ............................................ Mũi khoan xon (mũi khoan rut gà mà ta hay dùng)

Two-lipped end mills .......................... Dao phay rãnh then

Wood saw: .......................................... cưa g

Workpiece ......................................... phôi


0 comments:

Đăng nhận xét