Tu dien tieng anh nganh xay dung Viet - Anh, tu A - Z

Tu dien tieng anh nganh xay dung, tu A - Z. Bộ từ điển này mình tổng hợp phân loại theo thứ tự từ A đến Z để các bạn tiện theo dõi và tra từ khó. Để xem lại phần từ điển tiếng anh xây dựng Anh - Việt các bạn vào đây: Từ điển tiếng anh chuyên ngành xây dựng
TIẾNG ANH NGÀNH XÂY DỰNG, TỪ ĐIỂN XD PHẦN A

TIẾNG ANH NGÀNH XÂY DỰNG, TỪ ĐIỂN XD PHẦN B

TIẾNG ANH NGÀNH XÂY DỰNG, TỪ ĐIỂN XD PHẦN C

TIẾNG ANH NGÀNH XÂY DỰNG, TỪ ĐIỂN XD PHẦN D

TIẾNG ANH NGÀNH XÂY DỰNG, TỪ ĐIỂN XD PHẦN Đ

TIẾNG ANH NGÀNH XÂY DỰNG, TỪ ĐIỂN XD PHẦN E & G

TIẾNG ANH NGÀNH XÂY DỰNG, TỪ ĐIỂN XD PHẦN H

TIẾNG ANH NGÀNH XÂY DỰNG, TỪ ĐIỂN XD PHẦN K

TIẾNG ANH NGÀNH XÂY DỰNG, TỪ ĐIỂN XD PHẦN L

TIẾNG ANH NGÀNH XÂY DỰNG, TỪ ĐIỂN XD PHẦN M

TIẾNG ANH NGÀNH XÂY DỰNG, TỪ ĐIỂN XD PHẦN N

TIẾNG ANH NGÀNH XÂY DỰNG, TỪ ĐIỂN XD PHẦN O, Ơ, Ô

TIẾNG ANH NGÀNH XÂY DỰNG, TỪ ĐIỂN XD PHẦN P

TIẾNG ANH NGÀNH XÂY DỰNG, TỪ ĐIỂN XD PHẦN Q

TIẾNG ANH NGÀNH XÂY DỰNG, TỪ ĐIỂN XD PHẦN R

TIẾNG ANH NGÀNH XÂY DỰNG, TỪ ĐIỂN XD PHẦN S

TIẾNG ANH NGÀNH XÂY DỰNG, TỪ ĐIỂN XD PHẦN T

TIẾNG ANH NGÀNH XÂY DỰNG, TỪ ĐIỂN XD PHẦN U, Ư

TIẾNG ANH NGÀNH XÂY DỰNG, TỪ ĐIỂN XD PHẦN V

TIẾNG ANH NGÀNH XÂY DỰNG, TỪ ĐIỂN XD PHẦN X, Y

2 comments:

Đăng nhận xét