Chuyên Cung Cấp
- GEL LẠNH XOA BÓP ARCTIC ICE ANALGESIC .
- Đá Perlite Cách âm Cách nhiệt, sx bê tông nhẹ, lọc nước..
- Ván Ép giả gỗ cho bể bơi , tiểu cảnh sân vườn chống nước..
- Dầu Gội head&shouders nhập khẩu của mỹ.
Lh: 0901.455.789 (Mr.Dũng)

Trắc nghiệm TCDNGần 450 câu trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp có đáp án , down về xem nhéCâu 1: Thông thường công ty cổ phần được sở hữu bởi:

Các nhà quản lý của chính công ty

Các cổ đông

Hội đồng quản trị

Tất cả các câu trên đều đúngCâu 2: Các trung gian tài chính có thể là:

Ngân hàng và liên ngân hàng

 Các quỹ tiết kiệm

Các công ty bảo hiểm

Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 3: Loại hình kinh doanh được sở hữu bởi một cá nhân duy nhất được gọi là:

Công ty tư nhân

Công ty nhỏ

Công ty hợp danh

Người nhận thầu độc lập

Câu 4: Quản trị tài chính doanh nghiệp có vai trò:.

Huy động đảm bảo đầy đủ và kịp thời vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả

Giám sát, kiểm tra chặt chẽ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Bao gồm cả a, b, c

Câu 5: Quyết định đầu tư của một công ty còn được gọi là:

Quyết định tài trợ

Quyết định khả năng tiền mặt

Quyết định ngân sách vốn

Không câu nào đúng

Câu 6:  Nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tài chính doanh nghiệp

Sự khác biệt về hình thức pháp lý tổ chức DN

Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành kinh doanh

Môi trường kinh doanh của DN

Tất cả các câu trênCâu 7: Nội dung của QTTCDN:

Tham gia đánh giá lựa chọn các dự án đầu tư và kế hoạch kinh doanh

Xác định nhu cầu vốn, tổ chức huy động các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp

Tổ chức sử dụng vốn hiện có, quản lý chặt chẽ các khoản thu chi đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp

Tất cả các ý trênCâu 8: Công ty cổ phần có thuận lợi so với loại hình công ty tư nhân và công ty hợp danh bởi vì:

Được miễn thuế

Tách bạch giữa quyền sở hữu và quyền quản lý

Trách nhiệm vô hạn

Các yêu cầu báo cáo được giảm thiểuCâu 9: Mục tiêu về tài chính của một công ty cổ phần là

Doanh số tối đa

Tối đa hóa lợi nhuận

Tối đa hóa giá trị công ty cho các cổ đông

Tối đa hóa thu nhập cho các nhà quản lýCâu 10: Các trường hợp dưới đây là những ví dụ của tài sản thực ngoại trừ:

Máy móc thiết bị

Bất động sản

Các loại chứng khoán

Thương hiệuCâu 11: Mục tiêu nào sau đây là phù hợp nhất đối với nhà quản trị tài chính một công ty cổ phần:

Tối đa hóa giá trị cổ phiếu trên thị trường của công ty.

Tối đa hóa thị phần của công ty

Tối đa hóa lợi nhuận hiện tại của công ty.

Tối  thiểu hóa các khoản nợ của công tyCâu 12: Về mặt tài chính, DN nào phải chịu trách nhiệm vô hạn với các khoản nợ của DN ?

Công ty cổ phần    

DN tư nhân

Cả a & b đều đúng

Cả a & b đều saiCâu 13. Trách nhiệm hữu hạn là đặc điểm quan trọng của:

Công ty tư nhân

Công ty hợp danh

Công ty cổ phần

Tất cả các câu trên đều đúngCâu 14. Những câu nào sau đây phân biệt tốt nhất tài sản thực và tài sản tài chính?

Tài sản thực có giá trị thấp hơn tài sản tài chính

Tài sản thực là những tài sản hữu hình, còn tài sản tài chính thì không phải

Tài sản tài chính thể hiện một trái quyền đối với thu nhập được tạo ra từ tài sản thực

Tài sản tài chính luôn luôn được bán, còn tài sản thực luôn luôn được muaCâu 15. Một nhiệm vụ quan trọng của nhà quản trị tài chính là:

Huy động vốn

Tạo giá trị cho doanh nghiệp

Quyết định chính sách cổ tức

Cả 3 ý trênCâu 16. Quyết định liên quan đến một tài sản cố định nào đó sẽ được mua, được gọi là quyết định _______

Tài trợ

Vốn lưu động

Cấu trúc vốn

 Hoạch định ngân sách vốnCâu 17. Các giám đốc vốn thường phụ trách công việc sau đây của một công ty cổ phần ngoại trừ:

Lập các báo cáo tài chính

Thiết lập các mối quan hệ với các nhà đầu tư

Quản lý tiền mặt

Tìm kiếm các nguồn tài trợCâu 18. Sau đây là những thuận lợi chính trong việc tách bạch giữa quyền quản lý và quyền sở hữu của một công ty cổ phần ngoại trừ:

Công ty cổ phần có đời sống vĩnh viễn

Các cổ đông có được sự thuận lợi trongviệc chuyển đổi quyền sở hữu nhưng không ảnh hưởng đến các hoạt động của công ty

Công ty có thể thuê những nhà quản lý chuyên nghiệp

Phát sinh chi phí đại diện

Download:https://www.box.com/s/d9705a2ecbadb42ef627

0 comments:

Đăng nhận xét