Hop am bai hat Bien Can

Hop am bai hat Bien Can


Biển cạn_Nguyễn Kim Tuấn

Có [E]người từ lâu nhớ thương [Am]biển
Ngày xưa biển [Dm]xanh không như bây [G]giờ biển là hoang [C7]vắng
Lời tôi nhỏ [Am]bé tiếng gió thét [E]cao biển tràn nỗi [Am]đau
Tình em quá [Dm]lớn sóng cũng vỡ [G]tan đời tôi đánh [C]mất
Giấc mơ không [E]còn biển xưa đã [Am]cạn
Vắng em trên [G]đời biển thầm than [G7]khóc ngàn lòng với [C]tôi
Cùng tôi biển [E]chết, cùng em biển [F]tan
[A]Ngàn năm nỗi [Dm]đau hóa kiếp mây [E]ngàn cô đơn biển [Am]cạn

Có [E]người hẹn tôi tới phương [Am]trời
Biển xưa lắng [Dm]nghe trắng xóa nỗi [G]niềm biển không lên [C7]tiếng
Ðời tôi nhỏ bé trước những khát [E]khao chìm trong nỗi [Am]đau
Tình em quá [Dm]lớn với những đam [G]mê làm nên oan [C]trái
Sóng reo não [E]nề hải âu không [Am]về
Vắng em trên [G]đời biển thầm than [G7]khóc ngàn lần với [C]tôi
Cùng tôi biển [E]chết, cùng em biển [F]tan
Ngàn năm nỗi [Dm]đau hóa kiếp mây [E]ngàn cô đơn biển [Am]cạn

Đời tôi nhỏ bé trước những khát [E]khao chìm trong nỗi [Am]đau....
Ngàn năm nỗi [Dm]đau hóa kiếp mây [E]ngàn cô đơn biển [Am]cạn.....

0 comments:

Đăng nhận xét