Hop Am Bai Hat Bụi Phấn

Hop Am Bai Hat Bụi Phấn 


      Bb
Khi Thầy viết bảng
      Eb        Bb
bụi phấn rơi rơi.
      F7
Có hạt bụi nào
      Eb          F7
rơi trên bục giảng

Có hạt bụi nào
                        Bb
vương trên tóc Thầy ...


      Bb
Em yêu phút giây này
          Eb                      F7
Thầy em, tóc như bạc thêm
        Bb
bạc thêm vì bụi phấn
      F7              Bb 
cho em bài học hay


      Bb
Mai sau lớn nên người
        Eb                      F7
Làm sao, có thể nào quên?
        Bb
Ngày xưa Thầy dạy dỗ
      F7                Bb
khi em tuổi còn thơ...


0 comments:

Đăng nhận xét