Hop Am Bai Hat Như cánh vạc bay

Hop Am Bai Hat Như cánh vạc bay             |Em                      |Em
  Nắng có hồng bằng đôi môi em
          |D                        |D
  Mưa có buồn bằng đôi mắt em
      |Bm             |Bm
  Tóc em từng sợi nhỏ
               |B7                     |Em      |   |
  Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh ........
 
          |Em                |Em
  Gió sẽ mừng vì tóc em bay
          |D                     |D
  Cho mây hờn ngủ quên trên vai
     |Bm             |Bm
  Vai em gầy guộc nhỏ
            |B7                 |Em    |   |
  Như cánh vạc về chốn xa xôi ........
 
 
    (Nhịp nhàng hơn) 
 
               |E                   |E
     Nắng có còn hờn ghen môi em
             |F#m                    |F#m
     Mưa có còn buồn trong mắt trong
         |E      |E          |E
     Từ lúc ..... đưa em về ...
 |E     |B7      |B7          |E       |
     Là biết .... xa nghìn trùng ...
 
 
              |Em                  |Em
  Suối đón từng bàn chân em qua
          |D                  |D
  Lá hát từ bàn tay thơm tho
     |Bm             |Bm  
  Lá khô vì đợi chờ
            |B7                      |Em  |   |
  Cũng như đời người mãi âm u .........

0 comments:

Đăng nhận xét