Ống nối ren Coupler, nối thép trong xây dựng

Ống nối ren Coupler, nối thép trong xây dựng

Yêu cầu về cường độ thép của ống nối ren coupler:

+ Cường độ thép sản xuất ống nối thép coupler phải cao hơn thép xây dựng
+ Còn về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng mối nối thì áp dụng ACI 318M-05: tiêu chuẩn này yêu cầu giới hạn đứt của mối nối phải lớn hơn 1,25 lần giới hạn chảy của thép
VD: thép SD390 --> giới hạn đứt mối nối >= 487,5 Mpa
Sử dụng ống nối ren Coupler trong nối thép của cọc khoan nhồi.Tiện ren cho cốt thép dùng để nối renThí nghiệm kéo thép có nối ren sử dụng ống nối ren Coupler
Thiết bị tạo ren cho cốt thép
Gia công tạo ren cho cốt thép tại công trường xây dựng


Kết quả thí nghiệm phải đảm bảo cốt thép bị kéo đứt và coupler không bị phá hủy.


0 comments:

Đăng nhận xét