hop am bui phan


hop am bui phan

Bụi phấn

Bụi phấn

Điệu Blue

Khi (C)Thầy viết bảng
bụi (F)phấn rơi (C)rơi.
Có (Dm)hạt bụi nào
rơi trên bục (F)giảng
Có (G7)hạt bụi nào
vương trên tóc (C)Thầy ...

Em (C)yêu phút giây này
Thầy (F)em, tóc như bạc (Em)thêm
bạc (C)thêm vì bụi phấn
đã cho (D7)em bài học (G7)hay

Mai (C)sau lớn, nên người
Làm (F)sao, có thể nào (Em)quên ?
Ngày (C)xưa Thầy dạy (D7)dỗ
khi em tuổi còn (C)thơ ...

0 comments:

Đăng nhận xét