Định mức cấp phối 1m3 bê tông mác 200, đá 1x2


Định mức cấp phối 1m3 bê tông mác 200, đá 1x2

Xi măng PC30: 350kg

Cát vàng: 0,48m3

Đá 1x2: 0,90m3

0 comments:

Đăng nhận xét