Định mức cấp phối 1m3 vữa xi măng cát vàng mác 100


Định mức cấp phối 1m3 vữa xi măng cát vàng mác 100

Xi măng PC30: 385kg

Cát vàng: 0,6m3

Gạch vỡ: 0,9m3

0 comments:

Đăng nhận xét