Định mức cấp phối cho 1m3 tường xây gạch dầy 220


Định mức cấp phối cho 1m3 tường xây gạch dầy 220

Xi măng PC30: 76kg

Cát đen: 0,3m3

Gạch xây: 550 viên

0 comments:

Đăng nhận xét