Định mức cấp phối cho 1m3 tường xây gạch dầy 110


Định mức cấp phối cho 1m3 tường xây gạch dầy 110

Xi măng PC30: 60kg

Cát đen: 0,25m3

Gạch xây: 643 viên

0 comments:

Đăng nhận xét