hop am happy birthday

hop am happy birthday


Hợp âm guitar dành cho bạn nào hát giọng C

Happy birth (C) day to you (G)
Happy birth (G) day to you (C)
Happy birth (C) day 
Happy birth (Am) day 
Happy birth (G) day to you (C)

hop am happy birthday


G D
Happy birthday to you
C G
Happy birthday to you
G D
Happy birthday happy birthday
C G
Happy birthday to you

Bài này nhịp 3/4, nhưng mọi ng` trog sinh nhựt sẽ vỗ tay với hát rào rào nên cố gắng quạt chả và hát to để chg' nó hát theo mìh k mỗi đứa 1 tone, mỗi đứa 1 tốc độ là mìh thua luôn đấy :D


0 comments:

Đăng nhận xét