Nốt nhạc bài Thần Thoại

Nốt nhạc bài Thần Thoại


thần thoại 

rê la mi rê mi fa sol la
rê đố rê đố rê đố rê sol la
rê đố rê sol la sib la sol faree la sol mi rê.

rê la mi rê mi fa sol la
rê đố rê đố rê đố rê sol la
rê đố rê sol la sib la sol faree la sol mi rê.

rê mi fa sol la fa mi-rê đô rê mi fa sol la
rê mi fa sol la fa-mi rê đô rê fa sol fa fa.

rê mi fa sol la fa mi-rê đô rê mi fa sol la
rê mi fa sol la fa-mi rê đô rê fa sol fa fa.

Không biết có phải là bài Endless Love này nữa không, vì bài này From the Myth (Thần thoại)0 comments:

Đăng nhận xét