Chuyên Cung Cấp
- GEL LẠNH XOA BÓP ARCTIC ICE ANALGESIC .
- Đá Perlite Cách âm Cách nhiệt, sx bê tông nhẹ, lọc nước..
- Ván Ép giả gỗ cho bể bơi , tiểu cảnh sân vườn chống nước..
- Dầu Gội head&shouders nhập khẩu của mỹ.
Lh: 0901.455.789 (Mr.Dũng)

Một số lệnh cad thu lượm được

Một số lệnh cad thu lượm được
1.    Chỉnh phím tắt cad
a.    Tool / customize / edit program parameters (acad.pgp)
b.    Đổi phím tắt xong đóng bảng dùng lệnh renit / enter / kiểm chọn vào ô PGP / ok
2.    Làm kích thước không bị dịch chuyển
a.    Dda / enter / chọn hết đối tượng kích thước / enter
3.    Làm vòng tròn lại : re / enter
4.    Chỉnh ma số liệu : ed / enter
5.    Chia cạnh : di / enter
6.    Chỉnh bản vẽ bên layout :
a.    Mv / enter / vẽ một rectangle bên layout
b.    Chỉnh tỉ lệ : z / enter / 1/100xp (nếu bản vẽ là tỉ lệ 1/100 )  / enter
c.    Khóa lại khung mv để bản vẽ không bị dịch chuyển : mv / enter / L / on (lock) / off (open)
7.    Scale tỉ lệ chung :
a.    Sc / enter / chọn vùng đối tượng / enter / chọn click một điểm / enter / R / enter / nhập tỉ lệ có sẵn (VD: 1/20) / enter / nhập tỉ lệ muốn chuyển (VD: 1/10) / enter
8.    Điều chỉnh kích thước cho đúng theo scale :
a.    Primary units , Dim units
b.    Nhập 10 (ban đầu là 20)
c.    Hoặc VD : nếu tăng lên 3 lần, kích thước là 5 thì nhập là 5/15
9.    Chỉnh kích thước khớp vô một kích thước mới :
a.    Align / enter / chọn đối tượng cẩn chuyển kích thước / enter / chọn 2 điểm của một cạnh đối tượng vào một cạnh mới
10. Chỉnh style point :
a.    Format / point style
11. Đưa đối tượng lên trên bề mặt :
a.    Wipeout / enter / vẽ viền kín xung quanh đối tượng hoặc chọn đối tượng, nhập chữ F / enter / chọn đối tượng
12. Làm liền đối tượng :
a.    Pe / enter / chọn đối tượng theo một chiều kế tiếp nhau
13. Làm block chỉnh được chữ ở ngoài :
a.    Att / enter / tạo chữ, vẽ hình kí hiệu mình muốn làm (simpol) , chọn 2 đối tượng chữ và hình tạo thành block bằng lệnh B / enter / tạo tên block , chọn điểm chính khi cầm di chuyển block
14. Xref :
a.    Xr / enter / them 1 file cad khác (vd như mặt bằng kiến trúc )
b.    Reload / bind để tạo thành một đối tượng để không mất khi di chuyển , hoặc copy
c.    Xclip : chọn đối tượng tham chiếu ( chỉ muốn thấy một phần nhỏ trong mặt bằng lớn ) / enter / click kéo một rectangle chọn đối tượng cần dùng (=mv trong layout)
d.    Xclip : xài cho block được : chọn đối tượng, new : chọn polygone
15. Chỉnh block vẫn thấy đối tượng khác :
a.    Refedit / enter (lệnh này sẽ làm thay đổi cả file xref chính)
b.    Layiso / enter / sau khi điều chỉnh xong, muốn quay lại dùng lệnh layuniso / enter (chú ý không được đánh lệnh layiso 2 lần khi đã chọn đối tượng, sẽ ko layuniso lại được )
16. Xoay trong MV :
a.    Dv / enter / TW / enter / nhập góc xoay / enter / double enter để thoát lệnh
17. Hồi lại tỉ lệ cũ :
a.    VD: đang ở tỉ lệ 1/50 muốn quay về tỉ lệ 1/100 : sc / enter / chọn đối tượng / enter / R / enter / click chọn một điểm trên đối tượng / 1/50 / enter / 1/100 / enter
18. Trim dim :
a.    cd / enter (phải download file lệnh cắt dim)
b.    load lệnh : ap / enter
19. Lệnh bị đổi ngược : phải đánh lệnh trước khi chọn đối tượng :
a.    Đổi ngược lại bằng cách nhập lệnh : pickfirst / enter / đánh giá trị = 1 / enter
20. Làm đám mây : (cloud)
a.    Revcloud / enter / a / enter / nhập số vòng cung to nhỏ của đám mây / nhập số lại số vừa chọn (để làm vòng to hoặc nhỏ) / nếu muốn một cạnh của đường con nhỏ một đầu to thì chọn style/ o / enter để chọn đối tượng muốn làm thành đám mây
21. Đổi tất cả đối tượng trong blog :
a.    Bedit / enter / chỉnh sửa xong trong block, các block khác không hiểu , dùng tiếp lệnh batman / enter / chọn tên đối tượng hoặc click chọn trực tiếp lên đối tượng / click chọn bảng SYNC / ok
22. Chỉnh toàn bộ chữ :
a.    St / enter / chọn kiểu chữ / width factor (chỉnh độ dày, độ gần của chữ)
23. Vẽ đường leader để ghi chú:
a.    Leader / enter / vẽ như mình muốn / click phải chọn kết thúc (none) hoặc enter 3 lần để thoát lệnh
24. Supper hatch : hatch ngoài bỏ vô trong cad
a.    Vô ỏ C / auto cad / support / copy file hatch mới / paste (phải tắt cad rồi mở lại mới hiểu lệnh)
b.    Mở cad / nhập lệnh H / enter / custome / lấy nét hatch mới
25. In một lúc nhiều trang :
a.    Ap / enter / applief : load 2 MPlot. Vlx
b.    Mpl / enter  / chọn in theo khung frame sẵn đã tạo block , theo name , hoặc theo rectangle
26. Tạo hình tròn có độ dày :
a.    Do / enter / nhập bán kính ngoài hoặc nhập bán kính trong / enter
27. Pl / enter / pont / a
28. Nét đứt đều thể hiện ở cả model và layout giống nhau :
a.    Format / line type / show detail : check kiểm chọn Use paper a pace unit for scaling / Gobal scale : 1.000 / Current object : 3.000
b.    Đánh lệnh re / enter
c.    Qua layout : nhập lệnh Psltscale / enter / nhập 0
d.    Vào view / regen all
29. Làm skirting & wall bằng đường // :
a.    ML / enter / j : top / enter / s : 1 ( độ cách xa của 2 đường // ) / enter / st : skirting
30. Mất thanh menu , cách lấy lại :
a.    Op / enter / tìm tab Projile / click reset / ok
31. Làm mất dòng “ product by an autodesk educational product” :
a.    Mở file cad bị dòng chữ trên : nhập lệnh audit / enter / Y / enter
b.    Purge / enter / kiểm chọn vào ô có dòng Purge nested items / ok
c.    Save lại 1 file mới với đuôi .dfx
d.    Đóng file cũ và không format
e.    Mở file mới đuôi .dfx / save lại với file .dwg

2 comments:

Đăng nhận xét